Hörschaden: Auslöser, Symptome, Prävention

gehoorschade: trigger, symptomen, preventie

Hoorzittingschade komt in het algemeen voort uit erfelijke factoren, lawaai, vanwege ziekte of vanwege leeftijd. Daarbij, alters- en lawaai gehoorverlies zijn een van de meest voorkomende vormen. Terwijl met toenemende leeftijd de gehoorfunctie geleidelijk afneemt als gevolg van slijtage, kan dit proces leiden tot schade die ernstig is vanwege overmatige of te lange, sletpositie.

De eerste tekenen van gehoorschade kunnen tinnitus , de gebrek aan perceptie van hoge tonen < /A> evenals moeilijkheden bij het begrijpen van gesprekken met achtergrondgeluiden. Meestal wordt de frequentie varieert van 4000 Hertz meestal getroffen, maar de schade verspreidt zich geleidelijk naar verdere gebieden.

aangeboren gehoorschade

Redenen waarom kinderen worden geboren met gehoorschade zijn talrijk. Aan de ene kant zijn genetische factoren een typische factor. Maar zelfs tijdens de zwangerschap en bij de geboorte kan schade aan het kind de hoorzitting veroorzaken. In sommige gevallen kunnen de oorzaken van aangeboren gehoorschade niet volledig worden bepaald. Als er vanaf de geboorte gehoorschade is, heeft dit vaak ernstige effecten op de taalontwikkeling. Voor de vroege erkenning die zorgt voor snelle behandeling en beperking van consequente schade, moet de pasgeboren hoorzitting worden gebruikt.

gehoorschade door ruis

Overmatig geluid is in staat om het haar te beschadigen, wat cellen in het binnenoor betekent omdat het de bloedvaten beperkte. Als gevolg hiervan worden de haarcellen minder voorzien van bloed en hebben ze een gebrek aan zuurstof. Het gebrek aan zuurstof voorkomt op zijn beurt de juiste functionaliteit van de haarcellen, namelijk de doorstuur van de zenuwstimuli. De schade aan de haarcellen is onherstelbaar. Dit kan echter worden voorkomen door het dragen van gehoorbescherming, voldoende luisterbeurten en het vermijden van lawaai. Dit geldt met name op banen of hobby's die een hoge geluidsvervuiling opleveren.

Als gehoorschade wordt veroorzaakt door ruis, wordt een
gehoorverlies van lawaai gesproken.

gehoorschade door hoofdtelefoon

Lawaai is niet alleen beschikbaar op het werk, maar ook in het dagelijks leven. Het luisteren naar muziek wordt hier vooral benadrukt, die niet altijd met een gematigd volume plaatsvindt. De gehoorschade door een hoofdtelefoon treedt op wanneer de oren over een langere periode over hoofdtelefoons worden gesoniceerd met overmatige luide muziek. Activerbare waarschuwingen van de smartphone met betrekking tot de geschiktheid van het muziekvolume dienen als een praktische richtlijn.

gehoorschade door luide muziek

Luide muziek zonder het gebruik van hoofdtelefoon kan ook schadelijk zijn. Het horen van schade door luide muziek wordt voornamelijk begunstigd door concerten, festivals en clubs. Tijdens deze evenementen wordt muziek gespeeld in een volume van 100 dB of meer en bevinden ze zich daarom duidelijk in het gehoorpressieve gebied. Als u vaker evenementen van dit soort bezoekt, moet u nadenken over het dragen van gehoorbescherming.

gehoorschade na concert

Hoorzittingschade na een concert is meestal tijdelijk. Ze drukken zich meestal uit in een saai gehoor- en oorgeluid dat binnen een paar uur opnieuw verdwijnt. Op de lange termijn kan de gehoorschade zich echter manifesteren, omdat er in clubs en bij concerten extreme volumes zijn die al beschermende maatregelen op werkplekken vereisen.

gehoorschade van hoeveel DB?

Volgens de werkplekverordening moeten werkgevers gehoorbescherming voor hun werknemers gedurende een periode van 8 uur gedurende een periode van 8 uur plaatsen. Vanaf 85dB moet het werkelijke dragen van bescherming al door de werkgever worden gecontroleerd. Daarom kan worden aangenomen dat langdurige volume kan leiden tot gehoorschade over 80 dB. De WHO beveelt ook aan om volumes meer dan 100 db te blootstellen, maximaal 15 minuten per dag.

welke gehoorschade is er?

Zoals reeds aangegeven in de introductie, zijn er verschillende soorten gehoorschade. Kortom, een onderscheid wordt gemaakt tussen geluidssensatie, geluidsgeleiding en gecombineerd gehoorverlies. Deze artikel .

biedt een uitgebreid overzicht van de soorten gehoorschade

gehoorschade bij kinderen en adolescenten

gehoorschade bij kinderen en adolescenten komen steeds vaker voor. Naast erfelijke voorwaardelijke gehoorschade speelt geluid hier een rol. Voor de genoemde leeftijdscategorieën zijn er potentieel schadelijke geluidsbronnen, vooral in het vrijetijdsgebied. De negatieve gevolgen kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door stil speelgoed (op voorwaarde dat het speelgoed -releases geluid) en natuurlijk door gehoorbescherming en algemene vermijding van lawaai te dragen.

antibiotica gehoorschade

Nicotine, alcohol en verschillende medicijnen kunnen het gehoor beïnvloeden. Op medisch gebied worden antibiotica voor bacteriële infecties ervan verdacht te leiden tot gehoorverlies. Vooral Aminoglykoside -antibiotica worden sterk bekritiseerd. Met dit antibioticum kunnen de sensorische haarcellen in het binnenoor, die verantwoordelijk zijn voor het geluid, worden geschaad. Het risico ligt vooral bij pasgeboren voortijdige baby's.