"

Informatie voor particuliere huishoudens

.

De wet op elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een groot aantal voorschriften voor de behandeling van elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste worden hier samengevat.

1. Gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur

.

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt AEEA genoemd. Eigenaars van AEEA moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval weggooien. Met name oude apparaten horen niet thuis in het huishoudelijk afval, maar in speciale inzamelings- en retoursystemen.

2. Batterijen en oplaadbare batterijen

.

Eigenaars van afgedankte apparatuur moeten in de regel afgedankte batterijen en accu's die niet in de afgedankte apparatuur zijn ingesloten, van deze laatste scheiden alvorens ze bij een inzamelpunt in te leveren. Dit geldt niet als de AEEA bij de openbare instanties voor afvalbeheer wordt ingeleverd en daar van andere AEEA wordt gescheiden met het oog op de voorbereiding voor hergebruik.

.

3. Mogelijkheden voor het inleveren van AEEA

.

Eigenaren van AEEA van particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door de fabrikanten of distributeurs opgezette terugnamepunten, zoals bepaald door de ElektroG. Een online directory van inzamel- en terugnamepunten vindt u hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Mededeling over gegevensbescherming

.

Afgedankte apparatuur bevat vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor toestellen voor informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. In uw eigen belang dient u er rekening mee te houden dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de afgedankte apparaten die worden weggegooid.

5. Betekenis van het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"

.

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak, dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur wordt afgebeeld, geeft aan dat het desbetreffende apparaat aan het eind van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huisvuil moet worden ingezameld.

"